Mijn werkwijze voor relatietherapie en gezinstherapie

Stap 1. We beginnen altijd eerst met een kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek dat wij voeren is altijd een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur.

Tijdens dit gesprek kunnen we elkaar nader leren kennen en of er een ‘klik’ is. Daarnaast zal ik uitleg geven over de Emotionally Focused Therapy methode en hoe ik te werk ga.  Ook wil ik graag weten wat er speelt binnen jullie relatie zodat we samen kunnen bepalen welke mogelijke stappen ondernomen kunnen worden.

Na ons kennismakingsgesprek mogen jullie thuis in alle rust besluiten of ik de juiste therapeut ben om jullie bij te helpen met jullie relatie. Ik verneem dat besluit enkele dagen later van jullie, alsmede welk traject jullie kiezen.

Stap 2. Daarna volgt een grondige intake

Indien jullie er voor kiezen een traject aan te gaan ontvangen jullie een uitnodiging van mij met enkele vragen en de datum voor onze eerste sessie. Onze eerste sessie is een grondige intake. Tijdens deze sessie onderzoek ik samen met jullie de achtergrond van jullie relatie. Op deze manier zijn we goed voorbereid op de vervolgsessies.

Stap 3. Dan volgen de vervolgsessies

Aan het begin van een sessie bespreken we hoe het jullie gegaan is sinds ons laatste contact. Tijdens de sessies is er voldoende gelegenheid voor jullie eigen inbreng. Ik vind het belangrijk dat de sessies van ‘ons’ zijn, en niet van mij. Als jullie begeleider bewaak ik wel de rode draad van de sessie en het doel dat we voor ogen hebben. We sluiten de sessie altijd af met een bespreking van hoe de sessie van waarde was.

De frequentie van de sessies is in eerste instantie wekelijks of tweewekelijks. Afhankelijk van de lengte van het traject wordt dit later maandelijks. Gedurende het traject evalueren we tussentijds wat onze voortgang is en of we nog steeds op de juiste weg zitten.

Stap 4. We eindigen met een nazorgsessie

Na de vervolgsessies laat ik jullie nog niet helemaal los. Aan het einde van de laatste sessie plannen we samen een nazorgsessie in. Deze nazorgsessie heeft pas 6 tot 12 maanden later plaats. Tijdens deze sessie zie ik jullie graag terug en bespreken we jullie vorderingen en zit ik waar nodig nog de puntjes op de i.