Ter voorbereiding voor het intakegesprek…

Neem even rustig de tijd om het Persoonlijk Intakeformulier zorgvuldig en volledig in te vullen.  Hoe completer en concreter de antwoorden op de vragen, hoe slagvaardiger we aan het werk kunnen tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek.

Herinner je partner er aan ook tijdig, op z’n laatst 2 dagen voor het intakegesprek, het formulier in te vullen.

Alvast bedankt voor je inzet! 🙂

Persoonlijke gegevens:

Partner gegevens:

Aanleiding voor Relatietherapie:

Op wiens initiatief komen jullie?

Persoonlijke visie op relatieproblemen:

Visie van partner op relatieproblemen:

Gezamenlijke Hulpvraag: Reginald, help ons…

Persoonlijke Hulpvraag: Reginald, help mij…

Huiselijk geweld:

Alcohol, Drugs en Medicijnen:

Relaties met anderen:

Afspraken in de relatie:

Persoonlijk uitgangspunt voor het traject:
Wat wil jij met deze relatie?
Ik wil uit deze relatie! Ook al zouden er mogelijkheden zijn om de relatie weer te laten bloeien, dan wil ik dat niet. Ik wil de relatie op respectvolle wijze en met begrip voor elkaar verbreken.Ik weet niet wat ik op dit moment met deze relatie wil. Ik kijk op het moment vooral de kat uit de boom. Ik zal de relatie niet zelf verbreken, maar ik zou een breuk ook niet in de weg staan.Ik wil deze relatie redden! Ik zal alles aan doen wat binnen mijn vermogen ligt om deze relatie weer gelukkig en hecht te maken.

Verwachtingen:

Overige informatie:

Bedankt voor het invullen van het formulier. Uiteraard ga ik zorgvuldig met deze gegevens om.