Bij gezinstherapie staat jullie gezin centraal

Bij gezinstherapie staat de manier waarop jullie samen een gezin vormen en omgaan met gezinsproblemen centraal. Deze vorm van therapie is een goede manier om jullie gezin weer hecht en gelukkig te maken.

Jullie gezin is een unieke eenheid. Uniek met een eigen set aan regels, omgangsvormen en betrokkenheid. Uniek met eigen onderlinge hechte relaties.  Ieder gezinslid heeft een eigen invloed op de manier waarop jullie die eenheid vormen. Soms komen deze verschillende invloeden echter met elkaar in conflict. Als dit aanhoudt komt jullie gezinseenheid onder druk te staan en ontstaan er gezinsproblemen.

Ik begeleid jullie in het samen kijken naar de impact die jullie op elkaar hebben. We staan stil bij de vraag hoe jullie het welzijn van jullie gezin graag willen zien en wat ieder gezinslid nodig heeft om daar positief aan bij te dragen.

Naast het traditionele gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen kunnen ook andere gezinsvormen bij mij terecht voor gezinstherapie. Ook samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefouder en LGBT-gezinnen zijn welkom.

Eerst weer contact maken met elkaar

Alvorens de gezinsproblemen besproken kunnen worden dienen alle gezinsleden weer contact met elkaar te maken. Je hoeft het (nog) niet met elkaar eens te zijn, als je maar wel bereid bent om open en eerlijk met elkaar in gesprek te treden en te luisteren. Dit is dan ook het eerste waar we aan zullen werken tijdens de gesprekken. Als het contact herstelt is kunnen we werken aan de problemen die jullie gezinsgeluk in de weg staan.

Ieder gezinslid telt mee

Bij gezinstherapie is ieder gezinslid belangrijk! Ieder gezinslid telt mee, maar het gaat niet over één persoon. Het gaat om jullie allen als gezin. Tijdens de gesprekken zijn daarom dus alle gezinsleden gezamenlijk aanwezig.

Tijdens gezinstherapie leren jullie naar de samenhang van jullie gezin te kijken. Hoe verloopt de communicatie? Welke rollen hebben de diverse gezinsleden? Welke verwachtingen liggen er? Hoe zit het met de regels en de omgangsvormen?  Als de samenhang bekent is kan er gebouwd worden aan een eenheid waar jullie anders omgaan met elkaar en met gezinsproblemen. Zo vormen jullie weer een hecht en gelukkig gezin.

Jullie kunnen als gezin bij mij terecht voor de volgende trajecten: Gezinstherapie of Intensieve Gezinsbegeleiding.

icon Gezinstherapie family therapy

Trajecten voor Gezinstherapie

Het basistraject voor gezinstherapie

Het basistraject voor gezinstherapie bestaat uit minimaal 4 gesprekken en een nazorgsessie. Deze gesprekken duren minimaal 90 minuten. We spreken samen het aantal gesprekken af. Natuurlijk is het aantal sessies is sterk afhankelijk van de omvang en aard van jullie gezinsproblemen en jullie wensen als gezin.

In het begin van het traject vinden de gesprekken iedere week plaats. Als we verder zijn in het traject dan wordt dit om de twee tot vier weken. Ongeveer zes maanden na afronding van jullie traject komen we weer samen voor een nazorgsessie.

Het traject voor Intensieve Gezinsbegeleiding

Het traject voor Intensieve Gezinsbegeleiding bestaat uit 11 gesprekken van minimaal 90 minuten. Indien na deze 11 gesprekken er nog enkele gesprekken nodig zijn dan is dat natuurlijk mogelijk. In het begin vinden de gesprekken eens per week plaats. Afhankelijk van jullie vorderingen wordt dat later eens per twee tot vier weken.

Het gehele traject duurt ongeveer 6 maanden. Meestal is dit voldoende om jullie gezin weer hecht en gelukkig te maken. Een half jaar na dat jullie traject is afgerond komen we weer bijeen voor een nazorgsessie.

Drempels om niet in gezinstherapie te gaan

Als je ziek bent, bezoek je de huisarts. Dat is heel normaal. Maar wat als het nu minder gaat met je gezin? Zou je dan net zo makkelijk naar een gezinstherapeut stappen? Als het om gezinstherapie gaat komen de volgende 3 drempels het meest voor:

1.  Schaamte

Misschien zou in gezinstherapie gaan het zelfde zijn als toegeven dat het in jullie gezin niet goed zit. Het gevoel van schaamte is zo groot dat het moeilijk wordt om hulp te zoeken.

2. Inbreuk op de privacy

Misschien vinden jullie het vreemd of oncomfortabel om een gezinstherapeut te bezoeken. De persoonlijke en gevoelige zaken van jullie gezin wil je niet zomaar aan iedereen kwijt.

3. Twijfelen aan het nut van gezinstherapie

Misschien twijfelen jullie aan het nut gezinstherapie. Vaak wordt de vraag gesteld: “Wat kan een gezinstherapeut voor ons doen wat wij zelf niet kunnen?

Hoe kunnen jullie deze drempels weghalen?

Mijn advies is om eerst samen met alle gezinsleden een openhartig gesprek aan te gaan over wat zich allemaal afspeelt in jullie gezin.

Tijdens dit gesprek is het van belang elkaar geen verwijten te maken. Vertel liever hoe jullie de situatie in het gezin nu ervaren en hoe jullie dat graag anders zouden willen zien. Bespreek in dit gesprek ook in welke mate schaamte, een gevoel van ongemak of twijfel jullie ervan weerhoud om gezamenlijk in gezinstherapie te gaan.

Als iedereen in het gezin op een veilige manier en zonder kosten of verplichtingen een gesprek wil aangaan, vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Immers, baadt het niet dan schaadt het niet. Maak gezamenlijk de afspraak dat als één van jullie geen ‘klik’ voelt met mij als jullie gezinstherapeut, dat jullie dan verder kijken.

Vorm weer een hecht en gelukkig gezin

Van start met gezinstherapie?

Eerst dienen jullie een kennismakingsgesprek aan te vragen. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Het doel is om zonder verdere verplichtingen gewoon met elkaar kennis te maken en te kijken of het samen klikt. Tijdens het gesprek geef ik uitleg over mijn manier van werken en beantwoord ik al jullie vragen.

Let op: Als één van de volgende zaken zich binnen jullie gezin afspeelt dan dienen we tijdens het kennismakingsgesprek te onderzoeken in hoeverre gezinstherapie op dit moment de juiste manier is om aan jullie gezinsproblemen te werken:

  • een affaire die nog steeds gaande is,
  • drugs- of drankverslaving,
  • lichamelijk geweld.

Neem gerust contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek aanvragen