Is jullie relatie nog te redden?

Bijna iedere relatie is te redden. Ja, ook jullie relatie is waarschijnlijk te redden! Ook als het gevoel overheerst dat de liefde uit jullie relatie verdwenen is, is jullie relatie nog steeds te redden. Jullie relatie redden is mogelijk als de volgende voorwaarden aanwezig zijn:

  • Er dient nog “iets”, een vonk, een vlam, levend te zijn binnen jullie relatie.
  • Jullie willen allebei de relatie redden,
  • jullie zijn beiden bereid het nodige werk te verrichten om de relatie te werken.

Relatietherapie redt relaties!

Samen in relatietherapie gaan is een goede manier om jullie relatie te redden. Ik maak graag gebruik van de Emotionally Focussed Therapy (EFT) methode van Dr. Sue Johnson en Gestalttherapie. Bij deze behandelmethoden voor relatietherapie zijn bewezen effectief en hebben als uitgangspunt dat jullie als partners OK zijn.

Ergens binnen jullie relatie hebben jullie een interactiepatroon ontwikkelt waarvan jullie geluk de dupe is geworden.  Het is dan ook dit negatieve interactiepatroon dat aangepakt dient te worden, niet jullie als partners!

Waar gaat het mis in jullie relatie?

Als jullie niet meer gelukkig zijn in jullie relatie dan kan het zo zijn dat jullie niet meer weten hoe jullie elkaar kunnen benaderen. Door schade aan de relatie zijn jullie niet meer toegankelijk en ontvankelijk voor elkaar. Het lijkt er op dat er geen onderlinge betrokkenheid meer is.

Vaak speelt angst een rol: de angst voor het maken van contact, want jullie weten niet hoe de ander zal reageren. Zo raken jullie van elkaar vervreemd. Om met deze vervreemding om te gaan ontwikkelen de meeste stellen een negatief gedrag oftewel een negatief interactiepatroon waarin ze elkaar gevangen houden. Dit interactiepatroon leidt tot constante spanningen in de relatie waardoor ze zich niet meer veilig en verbonden voelen binnen hun eigen relatie.

De meeste stellen ervaren een opluchting als zij ontdekken dat niet hun relatie zo ‘slecht’ is, maar dat zij vast zitten in een patroon dat een negatieve invloed heeft op de manier waarop zij met elkaar omgaan.

Zitten jullie in een moeilijke relatie? Weet dan het volgende: scheiden en het daarna met een andere partner opnieuw proberen, werkt meestal niet! (De kans is zelfs aanwezig dat je in je eventuele volgende relatie opnieuw door gaat met je negatief gedrag wat wederom leidt naar een negatief interactiepatroon.)  Helaas gaat een negatief interactiepatroon over het algemeen ook niet vanzelf over. Jullie zullen dus aan het werk moeten als jullie een fijne relatie willen. Een liefdevolle relatie komt niet zomaar aanwaaien. Het vergt jullie inzet, commitment en vastberadenheid.  Relatietherapie is dan een goede manier om aan het werk te gaan.

Jullie relatie redden met EFT relatietherapie!

Tijdens onze relatietherapiesessies ontrafel ik met jullie het interactiepatroon dat jullie samen hebben ontwikkeld. Als jullie EFT therapeut kies ik geen partij en spreek ik geen oordeel uit over jullie doen en laten. Samen gaan we juist op zoek naar de oorzaak van jullie interactiepatroon en begeleid ik jullie zodat jullie kunnen inzien hoe pijnlijk je gedrag is voor de ander. De oorzaken van het interactiepatroon bestaan meestal uit onvervulde behoeften in de relatie waardoor jullie je bijvoorbeeld gekwetst, verraden of verlaten kunnen voelen.

Als jullie je negatieve interactiepatroon hebben doorgrond, help ik jullie bij het ontwikkelen van een positief interactiepatroon waarbij jullie met elkaar in gesprek kunnen over jullie behoeften in de relatie en wat jullie daaraan kunnen doen. Elkaar oprecht liefhebben is een vaardigheid die iedereen kan leren!

Een alternatief voor relatietherapie

Sommige stellen willen wel in relatietherapie maar durven om allerlei redenen nog niet zo goed. Lees even verder dan vertel ik jullie wat jullie aan deze drempelvrees kunnen doen. Als relatietherapie echt een te grote stap is overweeg dan samen de relatiecursus ‘Houd me Vast’ te doen. Net als de therapie is ook deze cursus gebaseerd op de EFT methode en heeft zeer goede resultaten.

Jullie willen wel in relatietherapie, maar er zijn drempels…

Als je ziek bent, ga je naar de huisarts. Dat vindt iedereen heel normaal. Maar wat als het niet goed gaat met je relatie? Stel, je wil in relatietherapie. Stap je dan net zo makkelijk naar een relatietherapeut?

Als het om hun relatiegeluk gaat, laten sommigen zich nog vaak tegen houden. De drempels om hulp in de vorm van relatietherapie te zoeken lijken heel hoog. De volgende 3 drempels komen het meest voor als het gaat om relatietherapie.

1. Angst gefaald te hebben

Voor  sommige stellen is het moeilijk om aan zich zelf toe te geven dat ze er alleen niet meer uitkomen. In relatietherapie gaan zou het zelfde zijn als toegeven dat zij in hun relatie gefaald hebben.  Deze angst, het gevoel het niet goed gedaan te hebben overheerst. Uit schaamte willen ze het liefst de situatie stil houden… voor zichzelf, voor de kinderen en voor de familie. Helaas leidt dit tot nog meer spanningen in de relatie.

2. Inbreuk op de privacy

Voor sommige stellen voelt het vreemd en ongemakkelijk om in relatietherapie te gaan. Immers, de vuile was van jullie relatie buiten hangen doe je niet bij iedereen. Dat is begrijpelijk. Er dient een vertrouwensband te zijn met de persoon waarmee de persoonlijke en intieme zaken van de relatie besproken worden.

3. Twijfel aan het nut

Het kan ook voorkomen dat er getwijfeld wordt aan het nut van relatietherapie. Het argument dat hierbij vaak wordt gebruikt is: “Wat kan een relatietherapeut voor ons doen dat we zelf niet kunnen? ”

Neem samen de drempels weg die jullie relatiegeluk in de weg staan!

Ik raad jullie aan om eerst samen een openhartig gesprek aan te gaan over wat jullie nu willen met jullie relatie. Het is van belang dat in dit gesprek geen verwijten worden gemaakt maar dat jullie aan elkaar vertellen hoe jullie je relatie ervaren en hoe jullie de relatie, let op: de relatie! niet de ander!,  graag anders zouden zien. Bespreek in dit gesprek ook in welke mate angst, een gevoel van ongemak of twijfel jullie ervan weerhoud in relatietherapie te gaan.

Als dit gesprek is geweest, trek dan gewoon de stoute schoenen aan en ga een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Immers, baadt het niet dan schaadt het niet. Spreek onderling af dat als één van jullie geen ‘klik’ voelt met mij als jullie EFT relatietherapeut dat jullie dan verder kijken.

Een eerste stap nemen maakt het meestal al gemakkelijker om  verder hulp te zoeken. De eerste stap is immers een bevestiging dat jullie er nog iets van willen maken.

Wat is EFT relatietherapie?

Emotionally Focused Therapy (EFT) oftewel emotiegerichte relatietherapie, richt zich op het verbeteren van de verbondenheid tussen partners. Het is een zeer effectieve behandelmethode; meer dan 71% van de stellen ervaren dat zij na EFT relatietherapie hechter met elkaar verbonden zijn.

EFT relatietherapie stelt jullie als koppel in staat je eigen behoeften en reacties, en die van je partner, te begrijpen. Op deze manieren versterken jullie je onderlinge band en zijn jullie weer bereikbaar voor elkaar. Tijdens de behandeling wordt er ook aandacht besteed aan interactiepatronen die pijn en afstand brengen in jullie relatie en leren jullie deze patronen te beïnvloeden. EFT relatietherapie is zo toegankelijk en praktisch dat stellen al na enkele sessies hun patronen kunnen doorbreken.

Hoe werkt EFT relatietherapie?

Tijdens de EFT relatietherapie sessies begeleid ik jullie in het doorbreken van jullie negatieve interactiepatronen. Jullie leren je behoefte aan hechting en de angsten die je bij een gebrek aan hechting ervaart met elkaar te bespreken. Dit stelt jullie instaat om met deze behoeften om te gaan. EFT relatietherapie kent drie fases.

De 1ste fase: de-escalatiefase

De eerste EFT therapie fase is de de-escalatiefase. Deze fase verheldert het negatieve interactiepatroon. In deze fase is het de bedoeling dat jullie het patroon herkennen en dat jullie beiden je eigen rol en die van je partner binnen dit patroon erkennen.

De 2de fase: verbindingsfase

De tweede EFT therapie fase is de verbindingsfase. Tijdens deze fase  leren jullie onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten naar elkaar uit te spreken en met deze behoeftes om te gaan. Dit geeft een nieuwe emotionele verbinding binnen de relatie die veel veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert.

De 3de fase: bestendigingsfase

De derde EFT therapie fase is de bestendigingsfase. In deze fase vinden jullie nieuwe oplossingen voor oude problemen. Jullie zijn zo ver dat jullie je relatie steeds beter in de hand hebben. Vallen jullie terug in het oude patroon, dan wordt er even een stap terug gedaan naar fase één.

Hoe verschilt EFT relatietherapie van andere vormen van relatietherapie?

Gangbare vormen van relatietherapie focussen zich vaak op oppervlakkige ergernissen en de communicatie tussen jullie als stel. Het is echter gebleken dat het aanpakken van de onderlinge irritaties en de het kunnen praten met elkaar niet voldoende is om het als stel te redden. EFT relatietherapie focust zich juist op de hechting tussen jullie. In hoeverre durven jullie van elkaar emotioneel afhankelijk en met elkaar verbonden te zijn?

Meer over EFT relatietherapie

Voor meer informatie en nieuws over EFT relatietherapie kunnen jullie ook op de EFT Nederland website kijken. Op die website treffen jullie meer informatie over wetenschappelijke onderzoeken die uitwijzen dat EFT een therapievorm is waarbij terugval na beëindiging van een goed afgeronde therapie nauwelijks voorkomt.

Willen jullie je relatie redden?

Neem gerust contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek aanvragen